Derfor bør du velge Aksenas Business Improvement System

Om virksomheten har ambisjon om å bli fremragende er det nødvendig å konkretisere arbeidet med intern forretningsutvikling. Et helhetlig, forretningsdrevet business improvement system (BIS) skal ivareta dette behovet.

Her beskriver vi Aksenas forslag til et BIS og hvorfor du bør velge nettopp dette.


Hovedkomponentene i Aksenas BIS

Business Improvement Systemet består av 5 hovedkomponenter:


 1. Et opplæringsprogram som skal gjøre ledere og medarbeidere i stand til å planlegge, bygge og gjennomføre BIS.

 2. En delprosess i strategiprosessen som identifiserer og definerer nødvendige forbedringsinitiativ.

 3. En prosess for standardisert definering, gjennomføring og oppfølging av forbedringsprosjekter basert på pragmatisk tolkning av Six Sigma.

 4. En helhetlig struktur for kontinuerlige forbedringer basert på Lean. Strukturen skal involvere alle.

 5. En overordnet Business Improvement Process (BIP) for porteføljestyring, kommunikasjon og koordinering av forbedringsarbeidet.


Det finnes mange forslag til systemer som skal sikre kontinuerlig forbedring av virksomhetens ytelse.


Hvorfor velge Aksenas Business Improvement System?

Virksomheter med ambisjon om fremragende resultater trenger et system for å møte det helhetlige forbedringsbehovet. Aksenas BIS er designet med dette som utgangspunkt.


Her er åtte gode grunner til å velge dette systemet:

1. Systemet er relevant for alle enheter i organisasjonen

2. Systemet krever ikke programvare (IT-støtte)

3. Systemet har forretningsfokus

Det vil si at systemet inkluderer mekanismer som sørger for at forbedringsarbeidet utfordrer eksisterende praksis og rettes mot strategiske mål, inkludert økonomiske mål.

4. Systemet ivaretar organisasjonens behov for identifisering, prioritering og gjennomføring av løpende forbedringsbehov som oppdages gjennom den daglige driften.  

5. Oppfølgingen av forbedringsarbeidet kan enkelt  integreres i ledelsens eksisterende oppfølgingsstrukturer.

6. Det driver organisasjonen mot en faktabasert og resultatorientert forbedringskultur   

7. Systemet kan enkelt tilpasses virksomhetens behov.

8. Systemet inkluderer et modulorientert kursopplegg som kan tilpasses virksomhetens behov.


Last ned: Guide – Slik implementerer du et Business Improvement System ved hjelp av 8 steg.


For å sikre at Aksenas BIS møter de strengeste krav har vi siden 2002 investert mer enn 12.000 timer i målrettet utvikling med halvårlige oppdateringer. Oppdateringene har vært en følge av :

 • Intervjuer med toppledere med ansvar for implementering av Lean og andre relevante ledelsesinitiativer.

 • Samarbeid med ledere og fagpersoner i større nordiske virksomheter som har implementert BIS.

 • Deltakelse i implementeringen av BIS i mellomstore og større norske industri og tjenesteytende konsern.

 • Erfaring med relevant kursmateriale benyttet av 6 internasjonale virksomheter.

 • Gjennomgang av mer enn 200 relevante ledelsesbøker og utallige fagartikler.

 • Løpende innhenting av synspunkter fra Aksenas kursdeltakere   


Aksenas BIS er en systemering og videreutvikling av eksisterende teorier og beste praksis innenfor ledelsesinitiativene Lean, Six Sigma, Balansert Målstyring og Business Process Management.


Du har nå fått innsikt i Aksenas Business Improvement System og hvorfor din virksomhet bør velge dette. Har du allerede bestemt deg for å styrke din kunnskap som business arkitekt? Da kan du lese mer om, og melde deg på, vårt Black Belt-kurs her.


Er du fortsatt litt usikker på om Aksenas BIS er det riktige valget for din virksomhet? Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende rådgivningstime ved å klikke på knappen nedenfor.


New call-to-action