Hvorfor velge Aksenas tilnærming til implementering av BIS

Et helhetlig Business Improvement System (BIS) er nødvendig for å nå langsiktige strategiske mål. Det finnes ulike tilnærminger til implementering av BIS, så hvorfor bør du velge Aksenas tilnærming? Nettopp det gir vi deg svaret på i denne artikkelen.


Vi har i et annet blogginnlegg skrevet om hovedkomponentene i Aksenas Business Improvement System, men nevner dem likevel også her:

1) Et opplæringsprogram som skal gjøre ledere og medarbeidere i stand til å planlegge, bygge og gjennomføre BIS.

2) En delprosess i strategiprosessen som identifiserer samt definerer nødvendige forbedringsinitiativ.  

3) En prosess for standardisert definering, gjennomføring og oppfølging av forbedringsprosjekter basert på pragmatisk bruk av Six Sigma.

4) En helhetlig struktur for kontinuerlige forbedringer basert på Lean som skal involvere alle i virksomheten.

5) En overordnet Business Improvement Process (BIP) for porteføljestyring, kommunikasjon og koordinering av forbedringsarbeidet.

Hva er så Aksenas tilnærming til implementering av BIS?


Hva er Aksenas forslag til tilnærming ved implementering av BIS?

Aksenas tilnærming er beskrevet i sin helhet i det nedlastbare innholdet: Slik innfører du et Business Improvement System, som du kan laste ned her.

Viktige punkter i forslaget til fremgangsmåte ved implementering er:  

1) Virksomheten velger et business improvement team (BIT) bestående av de “rette” personene

Det vil si personer som har evnen, og viljen, til å utvikle og implementere et BIS. Teamet bør ledes av administrerende direktør eller annen egnet leder som rapporterer direkte til administrerende direktør.


2) BIT utdannes samtidig i de ulike mekanismene, metodene og verktøyene i BIS


3) BIT beskriver et foreløpig målbilde for virksomhetens BIS og lager planer for en trinnvis innføring mot målbildet

Trinnene inkluderer tre parallelle løp: ett løp handler om utdanning; et annet løp handler om bygging av BIS strukturen; og et tredje løp handler om å gjennomføre business case drevne forbedringer.


4) Toppledelsen gjennomfører tilpasset topplederkurs i BIS


5) Toppledelsen og BIT oppdaterer sammen målbildet for BIS og planene for innføring

Planene inkluderer opplæring for medarbeidere og ledere, og skal involvere hele virksomheten.


6) Alle ledere får klare ansvar i innføringen og bruk av BIS


7) Toppledelsen og BIT utarbeider og implementerer en kommunikasjonsplan som ses i sammenheng med den overordnede fremdriftsplanen


8) Agendaene for ledermøter oppdateres til å inkludere innføringen av BIS


9) Toppledelsen og BIT definerer tidspunkter for evaluering og revidering av målbildet og planer


10) BIS inkluderes som gjennomføringsstruktur i strategiprosessen for å nå viktige strategiske mål

 

Hvorfor velge denne tilnærmingen til innføring av Business Improvement System?

Det finnes mange måter å implementere BIS på. Dersom virksomhetens ambisjon er å bli fremragende og forbli på dette nivået, er alternativene likevel veldig få. I Aksena ser vi i grunn bare én:

Ettersom alt henger sammen på grunn av prosessenes avhengigheter, må innføringen omfatte alle prosesser og dermed også alle ledere og medarbeidere. Denne konklusjonen forsterkes ytterligere dersom ambisjonen er å bygge en faktabasert, resultatorientert kultur.

En kultur kan kun skapes om alle involveres. Organisasjonens medarbeidere og ledere må gis klare ansvar, tilhørende myndighet, tilstrekkelig tid og mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter.

Innføringen kan ikke gjennomføres som et prosjekt. Det er en løpende organisatorisk utvikling som skal foregå. Om lederne sørger for en forretningsmessig utålmodighet, vil innføringen oppfattes som en akselerert evolusjon, men altså ikke en revolusjon.

En innføring av BIS slik det er beskrevet over kan ikke drives frem med massiv støtte av interne og/eller eksterne konsulenter. Eksterne konsulenter kan brukes til å bygge intern kunnskap og til å delta i diskusjoner om designet av BIS.

Interne konsulenter kan benyttes for å støtte linjeorganisasjonen i deres arbeid med å innføre og bruke BIS. Linjeorganisasjonens ledere skal som for alt annet også være ansvarlige for byggingen og bruken av BIS.

 

Vurderer du å bygge et BIS i din virksomhet? Ta kontakt med oss for en uforpliktende og gratis rådgivningstime ved å klikke på knappen nedenfor.

New call-to-action