Ambisiøse langsiktige mål? Da må prosessledelse høyt på agendaen.

I denne artikkelen introduserer vi hva Business Process Management (BPM) er og hvorfor det er viktig. BPM refererer i denne artikkelen til det konkrete rammeverket som kreves for å ha kontroll med og...