Hva er Lean og Six Sigma – og hvorfor bør de ses i sammenheng?

Lean og Six Sigma er to begreper som ofte brukes når det snakkes om å forbedre virksomhetens operative ytelse. 

Nyeste fra bloggen