Vil du bli fremragende?

Våre e-læringskurs

       ...lanseres snart

 

Gjennomfør kurset i det tempo som passer deg. Du har full kontroll på egen fremdrift.

For best mulig læring benyttes bilder, animasjon med et minimum av tekst. Quizer hjelper deg å huske det viktigste.

PS! Bli varslet ved lanseringstidspunkt ved å fylle ut skjemaet under!

 

Introduksjon til intern forretningsutvikling


Dette er et gratis e-læringskurs som beskriver helheten i et Business Improvement System. Et slikt system konkretiserer hvordan virksomheten driver arbeidet med å bedre den operative ytelsen.

BIS-kurs-elearning

Les mer her.

Introduksjon til forbedringsprosjekter


Dette e-læringskurset er en introduksjon til metodisk gjennomføring av forbedringsprosjekter. Pragmatisk anvendelse av Six Sigma ligger til grunn for metoden. Kurset utgjør del 1 av Green Belt Basic.

GB1-kursside

Les mer her.

                                                                                                                                         

Introduksjon til kontinuerlig forbedring


Dette e-læringskurset er en introduksjon til viktige felles strukturer som organisasjonen trenger for operativ kontroll og kontinuerlige forbedringer.

Kursets innhold er i hovedsak er basert på temaer fra Lean, men inkluderer også temaer fra smidige teknikker (agile) og prosessledelse (BPM). Kurset utgjør Del 2 i Green Belt Basic.

GBB2-forsidebilde

Les mer her.

Bedriftsintern løsning


Aksenas e-læringsløsning kan leveres som bedriftsintern løsning med hensiktsmessige tilpasninger og utvidelser.

Virksomheten kan ha behov for flerspråklig støtte, inkludering av egne maler og formidling av eget budskap. Sistnevnte vil typisk handle om beskrive ambisjonen med og innhold i eget forbedringsprogram. Aksenas e-læringsløsning er designet for å ivareta dette behovet. 

Kontakt oss om du ønsker en diskusjon om slike muligheter.

Registrering av interesse

Ønsker du å få en påminnelse når det første e-læringskurset er tilgjengelig?

Fyll ut skjemaet, så holder vi deg oppdatert.

Hensikt

Ambisjonen med e-læringskursene er å gi deg som deltaker en  introduksjon til viktige metoder, verktøy og sammenhenger i et business improvement system. 

E-læringskursene er samtidig en utmerket forberedelse til gjennomføring av de mer omfattende klasseromskursene. Disse kan du lese mer om her.