Behov for å styrke konkurransekraften?

Video om gevinstene ved e-læring


Effektiv og målrettet e-læring er helt nødvendig om virksomheten ønsker raskest mulig og høyest mulig varig avkastning på investeringen i forbedringsarbeidet. Denne videoen viser de forretningsmessige fordelene.

Hvorfor-elaering-v2

 

Kurs: Introduksjon til strategisk forbedringsarbeid


Dette er et gratis e-læringskurs som beskriver helheten i et Business Improvement System. Et slikt system konkretiserer hvordan virksomheten driver arbeidet med intern forretningsutvikling.

BIS-E-laering

Les mer her.

 

Kurs: Green Belt Basic, Six Sigma


Dette e-læringskurset er en introduksjon til metodisk gjennomføring av forbedringsprosjekter. Pragmatisk anvendelse av Six Sigma ligger til grunn for innholdet. Kurset utgjør del 1 av Green Belt Basic.

GBB1-kursside-v3

Les mer her.

 

                                                                                                                                        

Kurs: Green Belt Basic, Lean


Dette e-læringskurset er en introduksjon til viktige felles strukturer som organisasjonen trenger for operativ kontroll og kontinuerlige forbedringer.

Kursets innhold er i hovedsak er basert på temaer fra Lean, men inkluderer også temaer fra smidige metoder og prosessledelse (BPM). Kurset utgjør Del 2 i Green Belt Basic. Tilgjengelig i mars/april 2020.

GBB2-forsidebilde-2

Les mer her.

 

Bedriftsintern løsning


Aksenas e-læringskurs kan leveres som bedriftsintern løsning med hensiktsmessige tilpasninger og utvidelser. Eksempelvis kan det inkluderes egne introduksjonsvideoer, egne maler og egne verktøy. 

Kontakt oss om du ønsker en diskusjon om slike muligheter.