Kunnskap om veien mot

stadig bedre resultater

Har du spørsmål? 900 32 717
15. april 2020

Yellow Belt 6 Sigma

En 2-dagers introduksjon til viktige metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter ved hjelp av praktisk Six Sigma.

Mer om kurset
20. april 2020

Green Belt

Et 8-dagers kurs som beskriver 2 av 3 viktige mekanismer i et helhetlig, strategisk forbedringssystem (BIS).

Det ene hovedtemaet er linjeorganisasjonens felles strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring (Lean). Det andre hovedtemaet er virksomhetens strukturer for vellykket definering og gjennomføring forbedringsprosjekter (Six Sigma).

Kurset utgjør første halvdel av Black Belt og er kontinuerlig videreutviklet siden 2003.

Mer om kurset
20. april 2020

Black Belt

Vårt mest komplette kurs i intern forretningsutvikling. Kurset beskriver alle hovedmekanismene i et helhetlig forbedringssystem (BIS). BIS er nødvendig om ambisjonen er å produsere stadig bedre resultater.

Innholdet er basert på en tilpasning, videreutvikling og integrasjon av sentralt innhold i Lean, Six Sigma, Balansert Målstyring, prosessledelse (BPM) og smidige metoder.

Mer om kurset
8. juni 2020

Oppgradering til Black Belt

Oppgrader fra Green Belt til Black Belt!

Lær hvordan utvalgte deler av Balansert Målstyring, Hoshin Kanri, prosessledelse (BPM) og verdistrømsledelse (VSM) kan benyttes for å designe en fremragende strategiprosess. Resultatet av strategiprosessen implementeres og følges opp gjennom strukturene beskrevet i Green Belt-kurset.

Mer om kurset
På forespørsel

Prosessledelse og -design

Et unikt kurs for deg som er forretningsutvikler og business arkitekt. Dr. Michael Hammers partner Dr. Walter Popper presenterer det siste innen Business Process Management.

Mer om kurset
På forespørsel

Møte- og tavlestrukturer

Lær hvordan du kan etablere en møtestruktur for kontroll og effektiv kommunikasjon i den daglige driften/operasjonen.

Mer om kurset
På forespørsel

Arbeidsplassorganisering vha. 5S

Kom i gang med 5S-arbeidet gjennom denne workshopen.

Mer om kurset
På forespørsel

Forsøksdesign

Lær hvordan virksomheten kan bruke forsøksdesign å oppnå bedre produkter og samtidig redusere utviklingskostnad og tid.

Mer om kurset
På forespørsel

A3-problemløsning

Lær om standardisert problemløsning og rotårsaks-analyse.

Mer om kurset
På forespørsel

Kontinuerlige forbedringer og vsm

Lær hvordan avdelingen kan standardisere arbeidet med kontinuerlige forbedringer og gjøre verdistrømanalyse.

Mer om kurset
På forespørsel

Yellow Belt - Six Sigma

Lær om viktige metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter ved hjelp av praktisk Six Sigma.

Mer om kurset

It's time to start investing in yourself

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling -
les om aktuelle temaer på vår blogg og få mer kunnskap om hvilke temaer det kan være spennende å lære mer om.

Til våre artikler