Intern forretningsutvikling

Bli fremragende

Har du spørsmål? 900 32 717
13. januar 2020

Green Belt

Kurset utgjør første halvdel av Black Belt. Et hovedtema er linjeorganisasjonens felles strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring (Lean). Det andre hovedtemaet er standardisering av alle typer forbedringsprosjekter gjennom praktisk anvendelse av Six Sigma.

Mer om kurset
13. januar 2020

Black Belt

Vårt mest komplette kurs i intern forretningsutvikling. Lær hvordan utvalgte deler av Lean, Six Sigma, Balansert Målstyring, prosessledelse (BPM) og verdistrømsledelse (VSM) kan integreres for å produsere resultater i tråd med ambisiøse strategiske mål.

Mer om kurset
8. juni 2020

Oppgradering til Black Belt

Oppgrader fra Green Belt til Black Belt! Lær hvordan utvalgte deler av Balansert Målstyring, Hoshin Kanri, prosessledelse (BPM) og verdistrømsledelse (VSM) kan benyttes i design av prosessen for strategiutvikling. Denne strategiprosessen resulterer i samordnede handlingsplaner som implementeres og følges opp gjennom strukturene introdusert i Green Belt.

Mer om kurset
På forespørsel

Møte- og tavlestrukturer

Lær hvordan du kan etablere en møtestruktur for kontroll og effektiv kommunikasjon i den daglige driften/operasjonen.

Mer om kurset
På forespørsel

Arbeidsplassorganisering vha. 5S

Kom i gang med 5S-arbeidet gjennom denne workshopen.

Mer om kurset
På forespørsel

Forsøksdesign

Lær hvordan virksomheten kan bruke forsøksdesign å oppnå bedre produkter og samtidig redusere utviklingskostnad og tid.

Mer om kurset
På forespørsel

A3-problemløsning

Lær om standardisert problemløsning og rotårsaks-analyse.

Mer om kurset
På forespørsel

Kontinuerlige forbedringer og vsm

Lær hvordan avdelingen kan standardisere arbeidet med kontinuerlige forbedringer og gjøre verdistrømanalyse.

Mer om kurset
På forespørsel

Yellow Belt - Six Sigma

Lær om metodisk definering og gjennomføring av forbedringsprosjekter ved hjelp av Six Sigma.

Mer om kurset

It's time to start investing in yourself

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling -
les om aktuelle temaer på vår blogg og få mer kunnskap om hvilke temaer det kan være spennende å lære mer om.

Til våre artikler