Kurs

Forsøksdesign

Lær hvordan virksomheten kan bruke forsøksdesign å oppnå bedre produkter og samtidig redusere utviklingskostnad og tid.

Lederens perspektiv på forsøksdesign (Design of Experiments) er at dette handler om faktabaserte metoder i arbeidet med å:

 • redusere utviklingstiden for produkter/prosesser
 • spare kostnader i utviklingsprosjekter
 • finne frem til robuste løsninger/konstruksjoner

Fagpersonens perspektiv på forsøksdesign er at dette handler om faktabaserte test- og analysemetoder for å:

 • forstå hvordan ulike faktorer i sitt samspill påvirker en eller flere egenskaper ved en prosess eller et produkt
 • finne frem til hvilken kombinasjon av faktorverdiene som gir det ”beste” resultatet for en valgt egenskap
 • vesentlig redusere antall nødvendige forsøk gjennom å designe en forsøksplan som gjør det mulig å hente ut mest mulig informasjon av «færrest mulig» resultater/forsøk.

Sagt på en annen måte så er fordelene ved å bruke forsøksdesign at en med overveiende sannsynlighet kommer frem til bedre produkter og prosesser, på kortere tid og med mindre ressursbruk.

Forsøksdesign bør inngå som verktøy i miljøer som jobber aktivt med Lean Product Development (LPD) og Design for Six Sigma.

Det er ikke spesielle krav til forkunnskaper, men det er en fordel med interesse for faktabasert analyse. Kurset er en naturlig påbygging for deg om du allerede er Black Belt.
 

Forberedelser:

 • Du og dine medarbeidere bør ha identifisert en eller flere problemstillinger som kan og bør analyseres og forstås med DoE som verktøy. Problemstillingene vil ligge til grunn for øvinger og for hjemmeleksen mellom samling 1 (2 dager) og samling 2 (2 dager).

 

Oppstart: avtales nærmere

Antall dager
4 min

Pris
På forespørsel

 

Praktisk informasjon

Bruk av egen pc og minitab

Du må ha med din egen bærbare PC. Analyseverktøyet Minitab ligger til grunn for alle praktiske øvinger. Det anbefales at du, straks i forkant av kurset laster ned en 30 dagers fullversjon av Minitab fra www.minitab.com.

Innhold

 • Introduksjon til forsøksdesign
 • Parallellgruppe forsøk
 • Randomisering
 • Blokkering
 • Faktorforsøk, enkle, med senterpunkt
 • 3-nivå forsøk
 • Reduserte faktorforsøk
 • Responsflate forsøk
 • Dimensjonering
 • Analyse av normalfordelt data
 • Analyse av success/failuredata (to nivåer)
 • Hierarkiske forsøk
 • Regresjonsanalyse
 • Analyse av variasjon
Hva kan vi hjelpe deg med?

Ønsker du å gjennomføre et slikt kurs?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt.

It's time to start investing in yourself

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling
- ta en titt på vår blogg og få inspirasjon til å kontakte oss.

Besøk bloggen