Kurs

Møte- og tavlestrukturer

Lær hvordan du kan etablere en møtestruktur for kontroll og effektiv kommunikasjon i den daglige driften/operasjonen.

Dette kurset gjennomføres både som bedriftinternt og åpent kurs.

For å nå mål og overholde forpliktelser er virksomhetens operasjon helt avhengig av rask og effektiv kommunikasjon. En effektiv og helhetlig møtestruktur skal bidra til at viktig informasjon om status, endringer og behov samles inn og utveksles mellom representanter for viktige prosesser.

Innholdet i kurset er fokusert på industriell anvendelse, men er med mindre tilpasninger overførbart til tjenestevirksomheter.

Målsettingen med kurset er:

 • Gjøre deg som deltaker i stand til å etablere en helhetlig møte- og tavlestruktur i egen virksomhet. En øving på dag 2 skal hjelpe deg i gang med dette arbeidet.
 • Gi deg som deltaker en forståelse av viktige (Lean-) strukturer for å oppnå fremragende operasjon/drift.


Krav til forarbeid/kunnskap:

 • At du som deltaker har god kjennskap til eksisterende møte- og tavlestrukturer i din virksomhet.

Oppstart: avtales nærmere

Antall dager
2

Sted
Bedriftsinternt

Pris
På etterspørsel 

Innhold

 • Introduksjon til møtestrukturer og andre viktige Lean-strukturer.
 • Implementering av Lean, en suksesshistorie fra en norsk virksomhet.
 • Behovet for og eksempler på avdelingsmål (nøkkeltall).
 • Møteinnhold, tavleinnhold og tavlebruk for visuell styring i daglig operasjon/drift.
 • Sammenheng mellom møter på ulike nivåer i virksomheten.
 • Metode for evaluering og forbedring av møtegjennomføring og tavlebruken.
 • Hvordan gjøre medarbeiderne i stand til å lede møter.

Verktøy og metoder

 • Eksempel på “veikart” for implementering av Lean-strukturer.
 • Eksempel på maler for lederens standard arbeid.
 • Eksempel på mal for egenrevisjon og forbedring av møtestrukturen.
 • Aktivitetslister.

Kursholdere

Sven H. Danielsen,
leder Aksena, Black Belt
speaker1
Hva kan vi hjelpe deg med?

Ønsker du å gjennomføre et slikt kurs?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt.

It's time to start investing in yourself

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling
- ta en titt på vår blogg og få inspirasjon til å kontakte oss.

Besøk bloggen