Kurs

Oppgradering til Black Belt

Oppgrader fra Green Belt til Black Belt! Lær om operasjonalisering og implementering av strategi samt visualisering og analyse av fakta.

Dette er kurset for deg som allerede har gjennomført Green Belt-kurs og ønsker å oppgradere deg til Black Belt.

På dette kurset vil du lære:

 1. Hvordan virksomheten kan engasjere alle i utviklingen av strategiske handlingsplaner (strategy deployment).
 2. Hvordan handlingsplaner kan implementeres gjennom prosjekt- og linjestrukturer (Lean + Six Sigma) slik de ble introdusert i Green Belt-kurset.
 3. Om balansert målstyring (BM), business process management (prosessledelse, BPM) og verdistrømsledelse (VSM).
 4. Hvordan verktøy i BM, BPM og VSM kan benyttes for å identifisere strategiske prioriteter (breakthrough goals, must win battles).
 5. Hvorfor det er viktig å skille på prosessledelse og verdistrømsledelse. Sistnevnte handler om å ha kontroll med og utvikle ende-til-ende ytelsen for produkter og tjenester.
 6. Hvorfor et helhetlig business improvement system (BIS) bør integrerere Lean, Six Sigma, BM, VSM og BPM for å produsere fremragende, varige resultater.
 7. Hva BIS er sett i et kapitalmodell-perspektiv.
 8. Hvordan et BIS kan designes og implementeres.
 9. Tilnærming til design av et performance management system.
 10. Om metoden Getting Things Done for personlig effektivitet.
 11. Om forskjellen i tilnærming til forbedringsprosjekter med rotårsaksanalyse og prosessdesignprosjekter.
 12. Hvordan Six Sigma forbedringsprosjekter kan integreres med andre prosjektmodeller i effektiv porteføljestyring.
 13. Viktige verktøy for standardisert analyse og visualisering av KPI'er.

Kurset inkluderer foredrag med ledere i virksomheter som med suksess har implementert Lean og/eller Six Sigma.

Oppstart: 13. januar 2020

Antall dager
8

Sted
Drammen

Påmeldingsfrist
13.12.2019

 

Modul 1: 8.06 - 11.06.
Modul 2: 24.08 - 27.08.


Pris

kr. 45.000 + mva

Kursets innhold og forskning på fremragende virksomheter

Oppgradering Black Belt-kurset har som ambisjon å formidle kunnskap om hva som skal til for å skape fremragende resultater. Det anbefales å ha gjennomført Aksenas Green Belt-kurs før gjennomføring av oppgraderingskurset.  

Den verdenskjente forskeren og foreleseren Jim Collins (tidligere ved Stanford University) har i mer enn 25 år studert hva som skal til for å skape varig fremragende virksomheter. Hans forskning viser blant annet at fremragende virksomheter har etablert konkrete mekanismer for utvikling/ forbedring. Collins går derimot ikke inn på innholdet i og sammenhengene mellom slike mekanismer. Det gjør vi derimot i Black Belt-kurset. 

Flere detaljer finner du under.

Modul 1 (Strategiutvikling og oppfølging - del 1)

Hovedtema i denne og neste modul er hvordan virksomheten kan utvikle og følge opp strategiske handlingsplaner. Strategiske handlingsplaner som sammen gir maksimal verdiskapning på kort og lang sikt for de ressurser som organisasjonen har. De strategiske handlingsplanene implementeres gjennom de strukturer som er gjennomgått i Black Belt-kursets modul 1 og 2. 

Sentralt i denne modulen er:

 • Beskrivelse av strukturer for intern forretningsutvikling, dvs et business improvement system (BIS) i den helhetlige prosessen for strategiutvikling og implementering.
 • BIS beskrevet i et kapitalmodell perspektiv
 • Introduksjon til balansert målstyring som visuelt verktøy for utvikling og kommunikasjon av strategi.
 • Introduksjon til business process management som rammeverk for kontroll med og utvikling av virksomhetens verdiskapning. 
 • Introduksjon til value stream management for kontroll med og forbedring av ende-til-ende ytelsen for produkter og tjenester - herunder økonomisk resultatansvar (P&L)
 • Tilnærming til strategiutvikling (deployment) for utvikling og samordning av strategiske handlingsplaner.
 • Catchball-prinsippet som føring for gjennomføringen av strategiutviklingen
 • Innhold i og bruk av et operasjons- og situation center.

I denne modulen planlegges det ett eller to foredrag med ledere med ansvar for å drive frem arbeidet med intern forretningsutvikling.

Kursdeltakerne har frivillig "hjemmelekse" til denne samlingen. 

Modul 2 (Strategiutvikling og oppfølging - del 2)

Hovedtema i denne og foregående modul er hvordan virksomheten kan utvikle og følge opp strategiske handlingsplaner. De strategiske handlingsplanene skal sammen gi maksimal verdiskapning på kort og lang sikt for de ressurser som organisasjonen har. De strategiske handlingsplanene implementeres gjennom de strukturer som er gjennomgått i Black Belt-kursets modul 1 og 2. 

Sentralt i denne modulen er:

 • Bruk av BPM og BSC til å identifisere strategiske break through goals (Must Win Battles, MWB) med tilhørende strategiske initiativer.
 • Organisering, ansvar og roller for arbeidet med målstyrt intern forretningsutvikling.
 • Implementering av business improvement systemer (som Lean og Six Sigma) . Eksempler fra bank/finans (Lean banking) og industri gjennomgås.
 • Design og implementering av performance management system som også støtter prosess og verdstrømseiere.
 • Definering av grensesnitt mellom virksomhetens strategiske utviklingsbehov og IT-strategien.
 • Viktige verktøy for standardisert analyse og visualisering av viktige ytelsesmål (KPI’er). Se verktøylisten under.
 • Bruk av Paretoprinsippet for å identifisere breakthrough goals (alternativt must win battles).
 • Bruk av enterprise process model (i BPM) og verdistrømmer til å identifisere, definere og prioritere break through goals (alternativt MWB).
 • Design av management control and replanning system for å gjøre det viktige viktig. Herunder kommer derfor redesign av ledernes integrerte møter (business reviewer).
 • Prosjektporteføljestyring
 • Personlig effektivitet gjennom metoden Getting Things Done (Dave Allen)

I denne modulen planlegges det et foredrag av en ekstern ressursperson. Innholdet er knyttet flere av punktene over.

Kursholdere

Sven H. Danielsen
Daglig leder Aksena
Sven-Danielsen-lite
Henning Bakken
Senior rådgiver
Henning Bakken
Dag Espen Tegdal
Kongsberggruppen/KDS
Dag-Espen-Tegdal-lite

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres på Clarion Collection Tollboden Hotell, Drammen. Hotellet ligger mindre enn 5 minutters gange fra togstasjonen der også flytoget stopper.

Om tidspunkter for gjennomføring:

 • Oppstart første dag, hver modul: kl. 10
 • Avslutning første dag, hver modul: kl. 17
 • Oppstart øvrige dager: kl. 08.30
 • Avslutning siste dag, hver modul: kl. 15
 • Avslutning øvrige dager: kl. 16.00 

 drammen

Oversikt over verktøy og metoder i kurset

 • Strategiutvikling og implementering som en “standardisert” prosess (Hoshin Kanri, BIP)
 • Prosjektporteføljestyring
 • Lean og Lean Six Sigma i et kapitalmodellperspektiv
 • Balansert Målstyring og koplingen til Lean og Lean Six Sigma
 • Ulike tilnærminger til implementering av Lean og Lean Six Sigma (forbedringsprogrammer)
 • Roller og ansvar i arbeidet med intern forretningsutvikling (forbedringsprogrammer)
 • Fordelinger, variable, estimatorer, parametre
 • Histogram
 • Box Plot
 • Korrelasjon og sammenhenger
 • Scatterdiagram
 • Paretodiagram
 • Tidsstudier av data ved hjelp av control charts (SPC)
 • Introduksjon til Hypotesetesting
 • Enkel lineær regresjonsanalyse
 • Introduksjon til multippel lineær regresjonsanalyse
 • Måling av produkt- og prosessytelse (PPM, DPMO og kapabilitetsanalyse/duglighetsanalyse)
 • Målesystemverifikasjon (MSA) med fokus på GAGE R&R
 • Introduksjon til eksperimentell forsøksdesign (DoE)

Eget prosjekt

For å få best mulig avkasting på investeringen i Black Belt-utdannelsen anbefaler vi at du gjennomfører et forbedringsprosjekt i tilknytning til utdannelsen. Mange av kursets øvinger vil da kunne gjennomføres på egen problemstilling og du får verdifulle synspunkter fra kursholder og øvrige kursdeltakere.

To diplomer:

Diplom 1, for deltakelse. For å få dette diplomet må du ha deltatt på alle samlinger og minst 6 av 8 kursdager.

Diplom 2, for deltakelse og godkjent gjennomføring av et forbedringsprosjekt. Dette har samme krav som for diplom 1, men i tillegg skal du ha gjennomført et godkjent Lean Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt. Prosjektet anses som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen.

Kursmateriale

Følgende er inkludert i kurset:

 • Boken Produser resultater! Bok 3, fremragende utvikling og implementering av av strategiske handlingsplaner.
 • To kompendier med kopier av presentert materiale
 • A3-målstyringsmal
 • A3-strategisk handlingsplan

Relevant litteratur

Cover-modul-3-v12.1-791x1024Modul-4-kursdok-v3c-forside  Cover-bok-3-768x1097

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ønsker du å delta på kurset?

Fyll ut skjemaet for å melde deg på og du vil motta mer informasjon når det nærmer seg.

It's time to start investing in yourself

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling
- ta en titt på vår blogg og få inspirasjon til å kontakte oss.

Besøk bloggen