Om Aksena

Vi utvikler mennesker
som utvikler virksomheter.
Det har vi gjort siden 2002.

Vår entusiasme og vårt engasjement er knyttet til å forstå og formidle kunnskap om hva som skal til for å skape fremragende resultater.

Hvem er vi til for?

Vi henvender oss til enkeltpersoner og virksomheter som ønsker å bli fremragende. Virksomheter som vi gjerne engasjerer oss i har komplekse prosesser med sterke innbyrdes sammenhenger.

Vi har hovedfokus på kurs og har som ambisjon å tilby markedets beste kursportefølje innen fagområdet intern forretningsutvikling.

Om oss - og veien mot å skape fremragende resultater!

Kursene går i dybden og ivaretar samtidig helheten. Våre mest populære kurs har derfor varighet på 8 til 16 dager.

focus-box-image
Bistand

Våre tjenester

Noen virksomheter ønsker initiell bistand i oppstart og  implementeringen av Lean og Six Sigma. I dette arbeidet kan vi:

Støtte virksomhetens
toppledere og programansvarlig i arbeidet med å planlegge og implementere.

Støtte styringsgrupper
i arbeidet med å etablere og gjennomføre prosesser for valg av prosjekter, rapportering og oppfølging av prosjekter.

Gjennomføre internutdanning
og støtte enkeltprosjekter i bruk av metode og verktøy samt støtte ledere i deres rolle som aktive pådrivere.

Om våre kurs
De mest omfattende kursene Black Belt (BB) og Green Belt (GB) er designet for ledere og fagpersoner med sterk interesse for intern forretningsutvikling.

Kursene har plass til diskusjon og refleksjon for å utvikle innsikt og forståelse. De korte og mer fokuserte 2-3 dagers kursene skal støtte ledere (med GB/BB-bakgrunn) når de skal involvere øvrige medarbeiderne i den målrettede utviklingen av virksomheten.

Daglig leder

Sven Danielsen

Sven-Danielsen-lite

 

Sven leder Aksena og er ansvarlig for videreutviklingen av kjernekompetansen. Utad er rollen strategisk rådgiver og kursinstruktør. Hans kjernekompetanse er knyttet til det business system som virksomheter trenger for å oppnå fremragende resultater.

 

 

Relevant erfaring:

 • Holdt mer enn 100 kurs på 6 til 16 dager innen kompetanseområdet.
 • Skrevet tre bøker knyttet til kompetanseområdet. 
 • Topplederstøtte til planlegging om implementering av mekanismer for utvikling av virksomheten.
 • Foredragsholder innen kompetanseområdet.
Tidligere bakgrunn:
 • Medgründer og leder for teknologivirksomhet (Spin-off fra Telenor)
 • FoU i Ascom Technologies (CH)
 • FoU i Ascom Radiocom (CH)
 • FoU i Forsvarets Forskningsinstitutt (N)
 • FoU i Telia (S)
 
 


Utdanning:
 • Dr.ing, Telekommunikasjon, NTNU (N)
 • Siv.ing, Elektro/tele, NTNU (N), Chalmers (S)
 • Six Sigma Black Belt, Sandholm Associates, (S)
 • Balansert Målstyring (Balanced Scorecard Institute)
 • Scrum Master (v/Geir Amsjø)
 • Process Design and Management sertifisert (FCB Partners)

Fagområder: Lean, Six Sigma, Strategiprosess, Balansert Målstyring, Business Process Management og Scrum.

 

linkedin ikon Se mer om Sven på LinkedIn.

Partner

Henning Bakken

Henning Bakken

 

Henning er partner i Aksena og jobber med rådgivning, som kursinstruktør og utvikling av nye digitale løsninger. Han har tidligere jobbet operativt med implementering av forbedringsmetodikk i større organisasjoner.

 

 


Relevant erfaring:
 • Gjennomført flere titalls kurs innen fagområdet.
 • Fasilitator for en rekke workshops, både for toppledergrupper, mellomledere og innen operative prosesser.
 • Etablert, utviklet og ledet sentrale ekspert-grupper som støtter øvrige forretningsenheter i deres forbedringsarbeid.
Tidligere bakgrunn:
 • Telekommunikasjon (Telenor og Utel Systems)
 • Utviklingssjef og konst. Økonomidirektør i Vestre Viken HF
 • Leder for sentralt Lean-ekspertteam i Aker Solutions AS
 
 


Utdanning:
 • Diplomøkonom BI (N)
 • DNV sertifisert ISO 9001 auditor (N)
 • Sertifisert LOTS-coach
 • Six Sigma Black Belt 2005 og Lean Six Sigma Black Belt 2010 (N)
 • BPMN sertifisert (Tyskland, 2014)
 • Process Design and Management sertifisert (FCB Partners)

 

Fagområder: Lean, Six Sigma, Strategiprosess (Hoshin Kanri), Forbedringsprosjekter (DMAIC og A3), prosesskartlegging, fasilitering og modenhetsanalyser.

 

linkedin ikon Se mer om Henning på LinkedIn.

Det å sette ambisiøse mål er enkelt. Langt vanskeligere er det å levere på festtalen. Vi har studert teorier, kartlagt beste praksis og jobbet med virksomheter med evne og vilje til å bli fremragende. Vi ønsker å fortsette å lære og skape verdier sammen med de beste.
Sven H. Danielsen, Dr.Ing, Black Belt.